Polityka Prywatności
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę RolnikON oraz witrynę Nasza Farma i Rolnikopedia, zwane dalej łącznie Witryną będącą własnością spółki Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, NIP 525-254-83-61, REGON 146549282, KRS 0000451617, zwaną dalej Spółką. Obsługa dokłada wszelkich starań aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny w celu, do którego została stworzona i aby to osiągnąć podejmuje wszelkie niezbędne działania. Polityka Prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.
 
Dane zbierane podczas rejestracji
 
Spółka będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania procesu rejestracji na Witrynie (nie dotyczy Rolnikopedii):
 
- nazwisko i imię,
- adres do korespondencji,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu komórkowego (opcjonalnie),
- lokalizacja (opcjonalnie),
- dodatkowe informacje na temat prowadzonej działalności rolniczej – dane niezbędne do prawidłowego korzystania z systemu RolnikON.
 
Podczas rejestracji konieczne jest również ustanowienie hasła do konta użytkownika. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i otwarcia konta użytkownika w ramach Witryny.
 
Dane statystyczne zbierane podczas korzystania z serwisu
 
Witryna zbiera dane statystyczne na temat jej użytkowników za pomocą narzędzia Google Analytics. W celu zapoznania się z Polityką Prywatności wymienionego narzędzia, należy przejść tutaj: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.
 
Wykrywanie lokalizacji
 
Niektóre elementy Witryny dla bardziej poprawnego działania mogą wymagać informacji na temat lokalizacji urządzenia, z którego nastąpiło połączenie z Witryną. Witryna może każdorazowo automatycznie wykrywać lokalizację użytkownika. W takim przypadku zostaniesz poproszony o zezwolenie na wykrycie lokalizacji. W przypadku nieudzielenia takiej zgody niektóre elementy Witryny (np. widget pogodowy) mogą utracić swoją funkcjonalność.
 
Spółka nie udziela podmiotom trzecim informacji na temat lokalizacji użytkowników Witryny do celów innych niż poprawne działanie niektórych elementów Witryny.
 
Przechowywanie danych
 
Wszelkie dane zbierane przez Spółkę poprzez Witrynę przechowywane są na serwerach spełniających wszelkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Udostępnianie informacji
 
Spółka, jak również Witryna nie udostępnia w żaden sposób i w żadnym przypadku dokładnych danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu zamieszkania użytkowników podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 
Marketing własny Witryny
 
Podane przez Państwa dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych własnych usług Witryny bez udostępniania danych podmiotom trzecim.
 
Cookies (Ciasteczka)
 
Niektóre obszary Witryny mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 
Prawa użytkownika
 
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@rolnikon.pl. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o danych przechowywanych na Państwa temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o pisemny kontakt pod adres Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa. List z powyższą prośbą musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej.
 
Zmiany, pytania i zastrzeżenia
 
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: kontakt@rolnikon.pl.